Оториноларингологія

| рус | eng |

 

 

Проблематика: Висвітлення проблем, досягнень і перспектив розвитку вітчизняної і світової отоларингології, шляхів впровадження наукових розробок в практику охорони здоров'я
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ №23640-13480Р, видане Міністерством Юстиції України 20.12.2018 р.
Галузь науки: медичні науки
Періодичність: 1 раз в 2 місяця
Мова видання: українська, російська, англійська
Засновники: Міністерство охорони здоров’я України
Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»

Видання засновано у січні 1924 р. і до грудня 2018 р.
виходило під назвою «Журнал вушних, носових і горлових хвороб»

Журнал «Оториноларингологія» включено до Переліку наукових фахових видань України.1

Видавець: ТОВ «ВІСТКА»
Адреса редакції: 03057, Україна, м. Київ, вул. Зоологічна, 3
Тел. +38044 483 12 82
Тел./факс +38044 483 15 80
Адреса видавця: 01042, Україна, м. Київ, Новопечерський пров., 5
Тел./факс +38044 583 50 94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1